บทความ

คำสั่งสร้าง database ใหม่

คำสั่งสำหรับสร้างฐานข้อมูล